Сайтът е създаден по проект на СНЦОП “БИЗНЕСЦЕНТЪР НОВА ЗАГОРА":
"Публично – частното партньорство – възможност за превръщане на селищна могила Дядово в обект на културен туризъм" . Партньори са Венид ООД, Бизнесцентър Казанлък, Токайски университет – Япония. Община Нова Загора, Исторически музей Нова Загора, Българска Академия на Науките, Асоциация на предприемачите - Община Нова Загора, Туристическо дружество “Алеко - 1901” , Диневи и Ко | повече
home page
about
portfolio
Регионът на Нова Загора отдавна е възприет от научните среди като Мека на археологията. Най-старите открити следи от човешка дейност ни отвеждат 8 хилядолетия назад във времето. Открити са над 500 надгробни могили, 26 праисторически селищни могили, 62 селища от късножелязната епоха, 74 от римската и 32 от Средновековието, 13 крепости, 4 манастира. | повече
Казанлък е атрактивна туристическа дестинация В града се намира най-голямата и най-добре запазена в България Тракийска гробница, исторически музей, музей на розата. Наблизо е античният град Севтополис и Долината на тракийските царе. | повече
За сайта | Нова Загора - археологически обекти | Казанлък - археологически обекти | Маршрути | Контакти
Copyright © 2007