Дядово - информация за посетителите
 

При посещението на селищната могила можeте да видите:
Откритата улица от бронзовата епоха, покрита с дребни камъчета, която води от изток на запад.
Най-вътрешният, облицован с камъни ров, ограждал вътрешния град(цитаделата) на протоградския център през бронзовата епоха (2 хил. пр. Хр.)
Стратиграфският профил на селищната могила. Като първи етап от експонирането на праисторическия паметник, в северната периферия на могилата вече е експониран за посетители ,за пръв път в България, и под модерно покритие, стратиграфският профил на селищната могила. Тук могат да бъдят видяни пластовете от камено-медната епоха , от времето на временното прекъсване на живота в края на 4 хил. пр. Хр., от бронзовата епоха (3-2 хил. пр. Хр.), от ранножелязната и късноантичната епоха.
В постоянната музейна експозиция:
Виртуални възстановки на проучените вече исторически и праисторически пластове: планове, и много находки от:
Каменно медната епоха: керамика,оръдия на труда и уникална праисторическа пластика,
Бронзова епоха: керамични съдове, оръдия на труда от кост и камък, земеделски сечива, сред които и най- старото запазено рало, калъпи за изливане на бронзови предмети, глинени култови фигурки, накити от кост , миди и злато, детски погребения.
Ранножелязна епоха: уникални гленине съдове с аналогии в легендарната Троя, накити.
Късноантична епоха: керамични съдове и накити от скъпоценни метали
Българското средновековие: керамика, оръдия на труда, земеделски сечива, многобройни накити от средновековния некропол. Край възстановеното праисторическо жилище и оригинална керамична пещ: моменти от ежедневието на праисторическа Тракия , възможност да ваблюдавате как се е правела керамика, и със своите ръце да създавате и украсявате с древни техники оригинални глинени съдове.

Материалите са предоставени от ИМ Нова Загора

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
За сайта | Нова Загора - археологически обекти | Казанлък - археологически обекти | Маршрути | Контакти
Copyright © 2007