МОГИЛА ДЯДОВО - ПЪРВИЯТ ПРАИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ НА МЯСТО В БЪЛГАРИЯ
Проектът "Публично – частното партньорство – възможност за превръщане на селищна могила Дядово в обект на културен туризъм" има за цел да допринесе за подобряване на икономическата ситуация в община Н. Загора чрез използване на туристическия потенциал на региона със създаването на Културно - туристически музеен комплекс “Селищна могила Дядово” | повече  
home page
nova zagora
kazanlak
  Основна информация: Селищната могила е разположена е в южния край на село Дядово, на 8 км южно от Н. Загора, в близост до централния път, пресичащ страната по оста север- юг. Както и останалите селищни могили в района на Нова Загора, където е най- голямата концентрация на селищни могили в Европа, тя е възникнала в края на 7-мото и началото на 6-то хил. пр. Хр., във времето на ранния неолит. | повече
mar6ruti

За посетителите:
При посещението на селищната могила можете да видите: откритата улица от бронзовата епоха, най-вътрешният, облицован с камъни ров, ограждал вътрешния град, стратиграфският профил на селищната могила. В постоянната музейна експозици - находки от каменно-медната епоха, бронзова епоха, ранножелязна епоха, късноантична епоха, българското средновековие.| повече

 
За сайта | Нова Загора - археологически обекти | Казанлък - археологически обекти | Маршрути | Контакти
Copyright © 2007