Долината на тракийските владетели - гробници
 
 

Храмът в могилата “Голяма Косматка” е строен през втората половина на V в. пр. Хр. Храмът се състои от правоъгълно, кръгло помещение и саркофаг. В първата камера археолозите откриват погребение на кон, втората се оказва празна,а в третата- символично погребение. Входовете към последните две камери са преградени със зидове. Запазените цветни орнаменти върху крилата на мраморната камерна врата символизират посоките на света и кръговрата на времето. В гробницата са открити великолепният златен венец на владетеля, разкошна чаша за вино, наколенници и шлем с жива пластична орнаментация, апликации за конска амуниция и др. Забележителна е ритуално погребаната пред фасадата бронзова глава от статуята на Севт III, която е необикновено одухотворена и детайлна. Няма подобна в България, а в света се броят на пръсти.

Гробът в могилата "Светица" е на тракийски владетел през V в. пр. Хр. Най-значителните находки в гроба са неговата златна маска – единствената открита до момента в тракийските земи, и неговият пръстен печат. Маската е с форма на човешко лице, в естествена големина, и с впечатляващо тегло - 682,5г. чисто 23 каратово злато. Чертите на лицето са строго индивидуални. То е широко, с разпределени кичури коса, мустаци и брада. Изражението е властно, деспотично и наподобява жесток, суров и непреклонен тиранин, какъвто всъщност е бил цар Терес. А очите му са представени затворени, в момент на дълбоко удовлетворение. Владетелят е погребан в пълно въоръжение: броня, два меча, върхове на копия и множество стрели. Находката е една от най-богатите не само в Долината на тракийските владетели, но и в цяла България.
 

 

Храмът в могилата „Шушманец” е изграден през ІVв.пр.Хр., използван е и като гробница, но е ограбен още в древността. Уникалното му архитектурно решение го прави един от най-представителните произведения на тракийската архитектура, тъй като е единственият тракийски храм с колони и в преддверието, и в камерата. Неговата архитектура отразява представите на траките за строежа на света – подземен и небесен, разделени на по седем пояса. В средата на помещението те са свързани с впечатляваща колона, която завършва с голям диск – символ на слънцето.

Храмът при могилата “Оструша“ датира от средата на ІV в. пр. Хр. Състои се от пет правоъгълни и едно кръгло помещения. В квадратната югозападна камера е умъртвен ритуално кон. Гробницата е уникална и с оформлението на тавана- съчетание на релеф и живописна украса, в която се различават портретни изображения, живописни фигури и растителни орнаменти. Стенописите са разположение в специални касети, а боите са естествени глини от района. Единственото запазено изображение е на изящна женска глава. Централната камера е издълбана в един едиствен гранитен блок с тегло около 60 тона.  

 

Храмът в могилата "Хелвеция" е построен през ІV в. пр. Хр. и е било използван за светилище, но след последното погребение в него коридорът е бил запълнен с речни камъни и пръст. Интересно е, че са запазени двете каменни крила на входната врата, които са оцветени от изток в червено (слънце, ден, живот), а от запад в черно (мрак, нощ, смърт). Извършено е жертвоприношение на кон, чиято кръв е текла в специално оставения улей и е попивала в земята към дома на Великата Богиня-Майка.

Храмът в могилата „Голяма Арсеналка” e изграден е от отлично обработени каменни блокове. Датира от V в. пр. Хр. Има представителна фасада, обърната на югоизток, с вход, затварян някога с двукрила каменна врата. Подът му е от специално подредени каменни плочи. Кръглата част в средата е вдлъбната и символизира слънцето. Около нея са подредени пръстеновидно три концентрични пояса, свързани с тракийските представи за строежа на Вселената – подземен, земен и небесен свят. Ограбен е още в древността, но във фугите са намерени части от златни украшения.  

 

Храмът в могилата "Грифоните” е изграден през V в.пр.Хр., след което в него е извършено погребение на знатен тракиец. В средата на ІV в.пр.Хр. дългият и висок коридор е запълнен с камъни и пръст и достъпът през него бил прекратен. Гробницата от могилата Грифоните е най-добре запазената каменна куполна гробница. Храмът е наречен „Грифони” заради изобразените над входа глави на грифони – митични чудовища съчетаващи символите и телата на лъв и орел. Подът е покрит с дебел пласт мазилка, а двукрилатите врати са счупени при ограбването.

 

Материалите са предоставени от ИМ "Искра"

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
За сайта | Нова Загора - археологически обекти | Казанлък - археологически обекти | Маршрути | Контакти
Copyright © 2007