Севтополис - столица на одриското царство
 

Севтополис се е намирал на малък полуостров на левия бряг на р. Тунджа на 7 км западно от днешния Казанлък. Открит е при строежа на язовир Копринка и днес е на дъното му. Мащабните археологически разкопки са направени от проф. Димитър Димитров, в резултат на което се открива първия за тогава и най-добре проученият тракийски град и сега. Основан в края на IV в. пр. Хр. от тракийския владетел Севт III и е същестувал сравнително кратко време- до първите години на III в. пр. Хр. Заемал е площ от около 50 дка, естествено защитен от три страни с вода, градът бил здраво укрепен с крепостни стени. Построен по гръцки урбанистичен план, имал 8 надлъжни и 5 напречни улици, които са се пресичали под прав ъгъл, с агора (градски площад с размер 46 на 48 м) с олтар, посветен на бог Дионис. Градът е имал канализационна и водоснабдителна система. В югоизточния ъгъл на града се е намирала цитаделата с царския дворец - личната резиденция на Севт III, където мраморен надпис съобщава името на града и неговия създател. Имало е и второ светилище на древните тракийски богове - кабирите. Освен политическо и религиозно, Севтополис бил занаятчийско и търговско средище, център на монетосечене. Севт III е първият тракийски владетел, който е сякъл монети със собствения си образ. Открити са 850 монети от 7 различни деноминации. На тях царят е изобразен на кон. При разкопките на Севтополис са разкрити и голямо количество керамика, монети и амфори от различни гръцки градове, свидетелстващи за оживени търговски контакти.
До кръглата язовирна стена, която ще извади на сухо столицата на Севт, ще се стига с катери и лодки. На дъното ще се слиза по четири кули с панорамни асансьори; висящи градини и ефектни ресторанчета ще са допълнителните екстри за туристите от цял свят. Най-сигурният и бърз начин за строеж на кръглата стена около Севтополис е изпускането на две трети от язовира; така за 8-9 месеца може да се построи този уникален обект.
Българският архитект Жеко Тилев е разработил уникален проект, с който да се разкрие Севтополис и да го направи достъпен за посещение. Той предвижда изграждането на бетонен пръстен около града, в средата на язовира. Така Севтополис ще може да се види в целия си образ, а археолозите ще имат възможност да продължат разкопките и откритията. Уникалният проект на арх. Тилев ще превърне древния Севтополис в световна туристическа атракция. По предварителни изчисления на специалисти в бранша се очаква проекта по изваждането на древния град да струва поне 50 милиона лева. Ще търсим донорството и на различни европейски програми и финансови институции, категорпични са от общинската администрация на Казанлък. В тази връзка се създаде фондация "Севтополис" от четири холандски фирми, общината и фондация "Българска роза". Целта на новата фондация е акумулирането на средства и партньори - организации, фирми, финансови инситтуции за реализацията на мащабния проект за изваждането на древния тракийски град "Севтополис", залят от водите на язовир "Копринка". Първите учредители приканват физически и юридически лица от Казанлък и страната да се включат в новата неправителствена организация. В процес на реализация е първият етап от проектирането на съоръженията за изваждането на Севтополис.

Материалите са предоставени от ИМ "Искра"

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
За сайта | Нова Загора - археологически обекти | Казанлък - археологически обекти | Маршрути | Контакти
Copyright © 2007