Тракийска гробница - Казанлък
 

Казанлъшката гробница е открита случайно през 1944г. от войници, копаещи окоп в могила в местността "Тюлбето", днес в границите на Казанлък. Гробницата е обявена за световен паметник на културното наследство и е първият български, включен в Световния списък на паметниците на ЮНЕСКО. Тя е забележителен паметник на тракийското изкуство от ранноелинистическата епоха у нас.
По своя архитектурен план тя принадлежи към куполните гробници, характерни за гробната архитектура на Тракия от края на IV до началото на III в.пр.н.ера. Разположена е в южната част на надгробна могила, ориентирана в посока север-юг. Гробното съоръжение се състои от коридор от каменни блокове, правоъгълно и куполно помещение от печени тухли. В гробницата са били положени мъж и жена чрез трупополагане, както личи от намерените кости в гробната камера. Положените при погребението дарове и лични вещи са били ограбени още в древността. В могилния насип са открити два керамични съда (аскоси) и сребърна каничка с позлата. В преддверието са намерени кости на кон и ритуален керамичен съд (ойнохое). В куполната камера, наред с човешките кости, са намерени амфора, глинени розети със суха позлата от погребален венец, дребни части от златни накити и фрагменти от местна тракийска керамика.
Световната си известност паметникът дължи на забележителните стенописи в коридора и куполното помещение – едни от най-добре запазените произведения на античната живопис от ранноелинистичната епоха. Работено е в четири основни цвята: черен, червен, жълт и бял. Стенната декорация имитира цветово лицевата стена на богата постройка, облицована с мраморни плочи и завършваща с архитектурни детайли. Изобразено е историческо събитие, свързано с живота на погребания в гробницата знатен тракийски владетел. В центъра на главния фриз, срещу ниския правоъгълен вход, са изобразени фигурите на мъж и жена, седнали край масичка с плодове и висока фигура на жена, вероятно богиня, застанала до мъжа. Около тях са изобразени фигури на прислужници, носещи дарове. Знатната съпружеска двойка увенчана с лаврови венци- белег на героизиране, широко разпространен през елинистичната епоха. Първите изследователи определят централната сцена като "погребално угощение", а според новите изследвания сцената представлява "сватбената процесия на женитбата". Реалистичната живопис на Казанлъшката гробница е дело на първокласен художник от ранноелинистичната епоха. Високото майсторство на тракийския живописец, отразил в стенописите тракийския бит и дух , е неоспоримо доказателство за богатия културен живот на траките.
До оригиналната постройка на Тракийската гробница е изградена гробница копие. Проектант на гробницата - копие е архитект Младен Панчев .Художниците пресъздали стенописите са: професор Любен Прашков ,Златка Кожухарова и Слави Войков

Материалите са предоставени от ИМ "Искра"

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
За сайта | Нова Загора - археологически обекти | Казанлък - археологически обекти | Маршрути | Контакти
Copyright © 2007