Нова Загора - археологически забележителности
 
Статуя на Асклепий Бронзова лампа Балсамарий Бронзови съдове
Хирургически инструменти
Статуя на Асклепий, ІІ-ІІІ век, антично поселение, село Караново; Бронзова лампа, края на І – началото на ІІ век, “Дългата могила”, село Караново; Хирургически инструменти, края на І – началото на ІІ век, “Дългата могила”, село Караново; Балсамарий, І век пр. Хр., “Мартева могила”, село Караново; Бронзови съдове, село Караново
Свидетелствата за човешко присъствие ни отпращат през хилядолетията към неолита, медно-каменната и бронзова епоха, античната древност. Пещерните хора; земеделците и скотовъдците от неолита; предците на индоевропейските народи, колонизирали по-късно цяла Европа; гръцките заселници; установилите се трайно тракийски племена (ІІІ хилядолетие пр. Хр.); походите на Филип ІІ и Александър Велики, нахлуването на келтите в ІІІ век пр. Хр., Римската експанзия – всички те оставят следи върху материалната и духовна култура в Новозагорския край. Историческият калейдоскоп продължава да променя пъстрата картина на живота. В първите векове на новата ера провинциите на Римската империя (в т.ч. и Тракия) са обект на множество нашествия от германски и хунски племена, до заселването на първите славянски и български племена през VІ-VІІ в. сл. Хр. И създаването на българската държава.
Средновековната история на новозагорския край е белязана с драматични събития: преминаващи кръстоносни походи, нахлуване на византийски войски, първите нашествия на османските орди, последвалите тежки векове на робство.
Новозагорският край отдавна е възприет от научните среди като Мека на археологията. Най-старите открити следи от човешка дейност ни отвеждат 8 хилядолетия назад във времето.
Открити са над 500 надгробни могили, 26 праисторически селищни могили, 62 селища от късножелязната епоха, 74 от римската и 32 средновековни селища, 13 крепости, 4 манастира.
 

Селищна могила Караново
Намира в северозападната част на днешното село Караново, на 10 км северозападно от гр.Нова Загора. Тя е един от най-значителните праисторически обекти на Балканите и в Европа. Могилата е висока 13 м, а дебелината на културните напластявания е 12, 40 м.Тук са застъпени всички праисторически епохи – от новокаменната до бронзовата включително. Общо могилата е била населяван в продължение на 3 000 години. От 1984г. разкопките са с международно участие, съвместно със Залбуртския университет – Австрия. Разкопките на Карановската селищна могила водят до открития, които далеч надхвърлят националното си значение и са принос в развитието на световната археологическа наука.

Погребение на коне и колесници в местността Злата могила Село Съдиево

е открито след иманярска интервенция В ямата са положени 2 колесници – двукола и четирикола, заедно с конете.Колесниците са били украсени с ажурни бронзови апликации и обшивки.Запазен е изцяло един от щитовете и железните обръчи, шини и др. от колелата. Гробът, на който са принадлежали колесниците с конете, се намира в близката надгробна могила. Материалите датират от І-ІІ в. и са принадлежали на богат тракиец, живял в района. Обектът е разположен на 8 км източно от Нова Загора, на 1км  от пътя София – Бургас.

 

 

Надгробна могила и светилище от ранната бронзова епоха ( края на ІV хилядолетие пр. Хр.) село Еленово

се намира в местността Юреня, северозападно от селото. Разкрити са досега гробове, датирани в късната желязна епоха, римската епоха и българското средновековие. Изключителните по своята древност и характер открития нареждат могилата на първо място сред древните светилища в Европа – българският “ Стоунхендж “.

 

Текето на връх “Св. Илия" до село Графитово
Свидетелство за напластяването и преплитането на култури, съществували в продължение на хилядолетия, е молитвения дом, известен с името “Тикята”. На това място е имало тракийско светилище, късноримска, византийска и средновековна крепост. През ХV век е изграден ислямски манастир (“теке”), в който по-късно е погребан Муса Чобан – ислямски светец. В почитта към Текето са съчетани елементи от езическата, християнската и ислямската култура.

 

 

Кратер
Глинена урна с букели Глинен похлупак
Кратер,
ІV век пр. Хр.,
Надгробна могила село Младово
Глинена урна с букели,
ранна желязна епоха (ХІІ-ХІ век пр. Хр.), селищна могила в град Нова Загора
Глинен похлупак, новокаменна епоха (VІ хил. пр. Хр.), Праисторическо селище “Хлебозавода” в Нова Загора
Глинен похлупак Глинен съд с шнуров орнамент Амулет
Глинена купа,
ранна бронзова епоха (края на ІV хилядолетие пр. Хр.)
Селищна могила село Езеро
Глинен съд с шнуров орнамент. Късна каменно-медна епоха (ІV хил. пр. Хр.)
Гюндийска селищна могила до Нова Загора
Амулет, Новокаменна епоха (VІ хил. пр. Хр.), Праисторическо селище “Хлебозавода” в Нова Загора

Материалите са предоставени от ИМ Нова Загора

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
За сайта | Нова Загора - археологически обекти | Казанлък - археологически обекти | Маршрути | Контакти
Copyright © 2007